Đời 26/07/2018

Quảng Nam: Trong một ngày liên tiếp xảy ra 4 trận động đất cường độ mạnh

Lãnh đạo địa phương huyện Bắc Trà My và Nam Trà My cho biết cảm nhận dư chấn động đất khi có rung nhẹ và xác nhận không có thiệt hại về người và tài sản.

X Ðóng